Et opbrud i offentlig topledelse

Mandag d. 15. januar var en række topledere fra stat, kommuner og regioner samlet for at diskutere fremtidens offentlige ledelse til Toplederforum – et frivilligt netværk, der er faciliteret af Deloitte og SAS Institute. Debatten omhandlede bl.a. en offentlig sektor i hastig forandring, herunder nye teknologiske forretningsmodeller og autoritet som et flygtigt begreb. Alt sammen elementer, der udfordrer den offentlige sektors territorium og vidner om et behov for at nytænke offentlig ledelse for at sikre, at den offentlige sektor er på en meningsfuld mission for borgerne. Topledere på tværs af hele den offentlige sektor delte deres personlige erfaringer fra toppen af embedsværket, mens de diskuterede det seneste debatoplæg ’Opbrud i offentlig topledelse’ som du kan downloade her.

Om Toplederforum

Toplederforum består af en gruppe offentlige topledere, der har investeret deres fritid i en serie af seriøse drøftelser, skriveprocesser og afklarende diskussioner for at skabe et aktuelt signalement af offentlig topledelse. Alle deltager som privatpersoner og repræsenterer derfor ingen organisatoriske interesser. Toplederforum faciliteres af Deloitte og SAS Institute, der stiller lokaler, sekretariatsbistand og sparring til rådighed for processen, men indhold, synspunkter og vægtningerne hidrører alene de undertegnede.

Kickoff for årets debatoplæg fra Offentlig Toplederforum var mandag d. 15. januar 2018 i DeloitteHuset, København.

Panelet fra højre: Lars Kirdan, SAS Institute; Gustav Jeppesen, Deloitte; Lars Findsen, Forsvarets Efterretningstjeneste; Marianne Thyrring, DMI; Adam Wolf, Danske Regioner; Claes Nilas, Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Jørgen Søndergaard, Forskningsleder ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.