Vilkår for brug

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt. Brug af dette website og tilhørende undersites er alene tilladt på nedenstående vilkår. Ved at bruge dette website accepterer du disse Vilkår for brug. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår for brug, må du ikke bruge dette website og skal forlade det omgående.

Deloitte
Deloitte leverer ydelser inden for revision, consulting, financial advisory, risikostyring, skat og dertil knyttede ydelser til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Deloitte betjener fire ud af fem virksomheder på listen over verdens største selskaber, Fortune Global 500®, gennem et globalt forbundet netværk af medlemsfirmaer i over 150 lande, der leverer kompetencer og viden i verdensklasse og service af høj kvalitet til at håndtere kundernes mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Vil du vide mere om, hvordan Deloittes omkring 225.000 medarbejdere gør en forskel, der betyder noget, så besøg os på Facebook, LinkedIn eller Twitter.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar (DTTL), dets netværk af medlemsfirmaer og deres tilknyttede virksomheder (samlet benævnt Deloitte-netværket). DTTL og alle dets medlemsfirmaer udgør separate og uafhængige juridiske enheder. DTTL, der også betegnes Deloitte Global, leverer ikke selv ydelser til kunderne. Vi henviser til www.deloitte.dk/OmDeloitte for en udførlig beskrivelse af DTTL og dets medlemsfirmaer.

Links til andre sites
Dette site giver adgang til andre sites i Deloitte-netværket, som er underlagt egne vilkår for brug. Disse vilkår findes på det enkelte site. Dette site kan også give adgang til tredjemands sites via relevante links, ligesom det kan præsentere produkter, serviceydelser eller øvrige informationer fra tredjemand. Deloitte har ikke gennemgået sådant indhold fra tredjemand, og ingen enhed i Deloitte-netværket kan gøres ansvarlig herfor.

Retningslinjer for debat
Deloitte overvåger ikke systematisk alle indlæg, men følger løbende med i debatten. Deloitte forbeholder sig ret til uden varsel at fjerne indlæg, der:
– Er eller kan være i strid med gældende lovgivning. Eksempelvis ved at indeholde racistisk eller injurierende indhold eller personfølsomme oplysninger.
– Indeholder reklamebudskaber eller eventuelt krænker ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder.
– Er uforståelige eller ikke forholder sig til artiklens, bloggens eller debattens emne.
– Er personligt nedgørende, stødende eller hadefulde.
– Indeholder informationer, der kunne indikere markedsmisbrug, fx gentagne, ensidige anprisninger af produkter eller ydelser.
Hvis en bruger gentagne gange skriver indlæg, der strider mod ovennævnte retningslinjerne, kan Deloitte blokere brugerens adgang til debatten.

Website-sikkerhed
Deloitte er af den opfattelse, at sitet ikke indeholder virus, malware eller andre fejl, der kan påvirke brugernes it-system, men det er på brugernes eget ansvar at besøge og anvende sitet.

Ingen enhed i Deloitte-netværket påtager sig noget ansvar for tab, direkte eller indirekte, eller tab som følge af tilgængelighed eller brug af sitet, herunder nogen skade eller defekt på brugernes computere som følge af adgang til og brug af de it-systemer, der gør sitet tilgængeligt.

E-mails sendt via (det åbne) internet til Deloitte er muligvis ikke krypteret. Derfor anbefaler Deloitte, at man ikke sender personlige oplysninger via e-mail.

Ejendomsret og immaterielle rettigheder
Deloitte er ophavsmand til al materiale, der offentliggøres på sitet. Deloitte forbeholder sig ejendomsret, copyright, varemærkeret og enhver anden immaterialret til sitet samt produkter og serviceydelser nævnt på sitet, medmindre det er angivet, at sådanne rettigheder tilhører tredjemand.

Disclaimer
Dette site indeholder alene generelle oplysninger, og ingen i Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dets medlemsfirmaer eller deres tilknyttede virksomheder yder gennem denne publikation faglig rådgivning eller faglige ydelser. Inden De træffer beslutninger eller foretager handlinger, der kan påvirke Deres økonomi eller virksomhed, bør De rådføre Dem med en kompetent professionel rådgiver. Ingen enhed i Deloitte-netværket skal holdes ansvarlig for nogen form for skade eller tab, som personer, der gør brug af dette site, måtte pådrage sig.

Medmindre andet fremgår af det relevante indhold, og under forudsætning af at du overholder alle dine forpligtelser ifølge disse Vilkår for brug, har du ret til at læse, kopiere, udskrive og loyalt dele (men ikke ændre) indholdet af dette website; under forudsætning af, (i) at sådan brug udelukkende er til oplysende og ikke-erhvervsmæssigt formål, og (ii) at enhver kopi, der tages, skal indeholde copyright- eller anden kildeangivelse i forbindelse med indholdet. Det er ikke tilladt at videregive billeder, illustrationer og andre visuelle elementer.
Det er ikke tilladt at kopiere eller benytte nogen som helst software, ejerskabsbeskyttede processer eller teknologi, der benyttes eller beskrives på dette website.

© 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København, CVR-nr.: 33 96 35 56.