Hent Deloittes nordiske kommunerapport om FN’s Verdensmål

FN’s Verdensmål: Fra globale mål til lokal udvikling
Verdensmålene kan bruges som løftestang for vækst, men rapporten viser, at kun 54% af de nordiske kommuner oplever politisk opbakning til at arbejde med Verdensmålene. 

FN’s Verdensmål, som består af 17 mål og 169 delmål, blev vedtaget af  193 lande på FN’s årlige generalforsamling i 2015. Målene er en global opfordring til at handle på områder som klimaforandringer, fattigdom og ulighed.

De nordiske lande og deres offentlige institutioner har været aktivt involverede i at formulere Verdensmålene, og Norden ligger i spidsen globalt set,  når det gælder om at nå målene i 2030. Ikke desto mindre har også de nordiske lande et arbejde at gøre for at sikre en vellykket implementering.

Vores rapport viser, at selvom tre ud af fire af de nordiske kommuner betragter Verdensmålene som vigtige for deres kommuner, bruger mange af dem kun Verdensmålene som referencepunkt i deres kommunikation i stedet for at bruge dem til at vurdere nuværende ambitioner, prioriteter og løsninger i et nyt lys.