Mød Deloittes skarpe profiler på Folkemødet

Michel Bloch Andersen
GLL Visual

Deloitte sender et skarpt hold af eksperter til Folkemødet, der i år sætter fokus på bæredygtighed og FN's 17 Verdensmål. Mød tre af vores profiler i artiklen her og læs om deres forventninger til og perspektiver på dette års demokratifestival på Bornholm.

Bahare Haghshenas, partner i Deloitte
Ekspertområde: Bæredygtige løsninger og FN’s Verdensmål
Tema på Folkemødet: Innovation med afsæt i FN’s 17 Verdensmål

 

Q&A: Fem hurtige forud for Folkemødet

Hvad er det, FN’s Verdensmål kan?
Verdensmålene samler alle de udfordringer, vi står med som samfund, hvad end det er klimaændringer eller ulighed. De er et stærkt strategisk værktøj til at gå sammen om at finde fælles løsninger på de udfordringer, vi står overfor som internationalt samfund.

Hvorfor er Verdensmålene relevante at diskutere på Folkemødet?
Verdensmålene er med til at mobilisere aktører fra hele verden, netop fordi de skaber denne fælles referenceramme. Derfor er de et meget vigtigt rammeværktøj at have med i diskussionerne på Folkemødet, hvor alle de aktører, der har magt til virkelig at gøre en forskel, er samlet på ét sted.

Hvordan spiller Verdensmålene en rolle i innovation?
Verdensmålene rummer et enormt potentiale for virksomheder i forhold til at skabe innovation og vækst. De kan være med til at accelerere nytænkning, nye forretningsmodeller og partnerskaber, så vi bevæger os væk fra silotankegangen. Derfor kan det have en enorm effekt, hvis flere danske virksomheder begynder at tage afsæt i Verdensmålene, når de innoverer.

Læs også: Kommuner ser FN’s globale mål som motor for vækst og udvikling

Her deltager vi også!
politikerne spotte den gode forretning? Politikkerne er pjattede med iværksættere. Nu inviterer vi dem ind i hulen for at teste, hvad de ville lægge vægt på, hvis de skulle investere deres penge i iværksætteri. Det sker fredag d. 14. juni kl. 13.30-14.30 (H8)

Hvad er dit vigtigste budskab på Folkemødet?
Et af mine hovedbudskaber er, at vi skal væk fra debatten, der tager udgangspunkt i status quo og alt det, vi allerede gør i dag. Hvis vi ikke bruger Verdensmålene som accelerator til handling og nye løsninger, når vi aldrig Verdensmålene. Der skal handling til.

Hvad håber du at få med hjem?
En masse nye partnerskaber – for det skal der til for at nå Verdensmålene og for at gøre en reel forskel.

Læs mere: Se Facebook-event

Mød Bahare Haghshenas her:

Hvordan når vi i mål med FN’s 17 Verdensmål?
Hvad: Kom og prøv kræfter med 17 hullers minigolf – hvert hul repræsenterer et af FN’s Verdensmål, som vi diskuterer mulige løsninger på.
Hvor: Verdensmålenes Plads, A2 – Danchells Anlæg
Hvornår: Torsdag d. 13. juni kl. 16.30-18.00.
Hvem: Bahare Haghshenas og FN’s team

Verdensmålene: Hvordan kan danske kommuner gøre en reel forskel?
Hvad: Kampen mod fattigdom og sult skal gå hånd i hånd med strategier, der forbedrer sundhed og uddannelse, stimulerer økonomisk vækst og tackler klimaændringer. Men hvordan omsættes disse mål til hverdagspraksis i en dansk kommune eller en virksomhed? Det kaster vi lys over til denne debat.
Hvor: Verdensmålenes Plads, A2 – Danchells Anlæg
Hvornår: Lørdag d. 15. juni kl. 10.30-12.00
Hvem:
• Bahare Haghshenas, Leder af SDG Services, Deloitte
• Steen Hildebrandt, Professor, Ph.D., Aarhus Universitet m.fl
• Stine Junge, Privatsektor ansvarlig, UNDP´s nordiske kontor
• Bo Rasmussen, Kommunldirektør, Gladsaxe Kommune
• Moderator: Lars Kirdan

Verdensmålene som bæredygtigt brændstof til innovation
Hvad: Med udgangspunkt i innovationsprogrammet ’SDG Accelerator’ diskuterer vi, hvordan danske virksomheder kan udvikle deres forretning og samtidig være med at løse nogle af samfundets store udfordringer. Kom og hør danske virksomheders erfaringer med at arbejde med Verdensmål og innovation.
Hvor: Verdensmålenes Plads, A2 – Danchells Anlæg
Hvornår: Fredag d. 14. juni kl. 11.00-12.00
Hvem: Monitor Deloitte, UNDP – FN’s Udviklingsprogram

Spot på bæredygtighedens dilemmaer
Hvad: Topmøde med iværksættere: Mange nyopstartede iværksættere, som er født med et ’bæredygtigt DNA’, har helt andre forudsætninger for at takle morgendagens globale udfordringer end etablerede C20-virksomheder – men hvad kan vi lære af hinanden?
Hvor: Finansforbundet, G31 – Finansteltet Indermolen
Hvornår: Lørdag d. 15. juni kl. 15.00-15.45
Hvem:
• Bahare Haghshenas, Senior manager & leder af team SDG strategy and innovation, Deloitte
• Klavs Hjort, Senior Vice President i Growth & Impact, Danske Bank
• Niels Fibæk-Jensen, medstifter og CEO, Matter (FinTech virksomhed)
• Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør, Poul Due Jensens Fond (tilknytning til Grundfos)
• Steen Lund Olsen, næstformand, Finansforbundet

Alan Saul, partner i Deloitte
Ekspertområde: Bank- og pensionssektoren
Tema på Folkemødet: Bæredygtige investeringer

 

Q&A: Fem hurtige forud for Folkemødet

Hvorfor er temaet ’bæredygtige investeringer’ særligt relevant netop nu?
Fordi de almindelige bank- og pensionskunder overser den indflydelse, de reelt har i forhold til at påvirke pensionsselskaber og banker til at tænke anderledes og tilbyde bæredygtige alternativer til de almindelige porteføljer.

Det kan du læse mere om i denne artikel.

Hvad dækker ’bæredygtige investeringer’ over?
En af udfordringerne er manglen på konkrete mål for, hvornår en investering er bæredygtig, og hvordan man løbende rapporterer på den effekt, som en bæredygtig investering har på samfundet. Det er et udestående, som industrien må prøve at finde en løsning på. FN’s Verdensmål rummer et stort potential i denne sammenhæng, og det vil vi gerne diskutere på Folkemødet.

 

Her deltager vi også!
Cyberforsvar og cyberangreb - er vi på vej mod cyberragnarok? Virksomheder og staten investerer mange penge i cybersikkerhed, men hvad hjælper det? Vi er oppe imod en global trussel, der er helt ude af kontrol. Skal vi blive ved med at finde os i, at vi er ofre for et cyber-ragnarok - eller stå sammen i et fælles forsvar, hvor virksomheder, myndigheder og organisationer står sammen skulder ved skulder? Deltag i debatten med førende danske eksperter torsdag d. 13. juni kl. 17-17.30 (E8)

Hvad afholder folk fra at investere bæredygtigt?
Årsagen er todelt. For det første tror jeg simpelthen ikke, at folk er klar over, hvor stor en effekt de reelt kan have på samfundet ved at rykke deres midler over i bæredygtige investeringer. For det andet er der en mangel på bæredygtige produkter, der gør det attraktivt for forbrugerne at tage bæredygtige valg. De fleste rapporter på området afviser, at man går på kompromis med afkastet, når man investerer bæredygtigt. Udfordringen er derfor snarere, hvordan man fra politisk hold tilgodeser de bæredygtige investeringer. Den primære grund til, at Danmark f.eks. er ledende på vindmøller, er en politisk beslutning om at gøre det attraktivt at investere i vindmølleenergi. Der skal politisk vilje til – og det gælder også på bank- og pensionsområdet.

Hvad er dit vigtigste budskab på Folkemødet 2019?
Det er helt klart, at den finansielle sektor har et stort ansvar i forhold til at gøre bæredygtige produkter tilgængelige på markedet.

Hvad håber du at få med hjem?
Jeg håber at få en indsigt i, hvad de finansielle institutioner har tænkt sig at gøre, men mindst ligeså vigtigt en indsigt i, hvad man gør fra politisk hold for at fremme bæredygtige investeringer.

Læs mere: Se Facebook-event

Mød Alan Saul her:

Pensionsselskaber har et stort ansvar for at fremme bæredygtige investeringer
Hvad: Bæredygtighed og opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål har været et af de mest ombejlede temaer i dansk erhvervsliv i første halvdel af 2019. Men er bæredygtighed bare ’det nye grøn’ og en omvej til konkret afkast? Ser vi frem imod en helt ny virkelighed for investorer? Og er finansiering og investering den afgørende nøgle til for alvor at løfte bæredygtighed fra skåltaler til en konkret forskel? Det og meget mere diskuterer vi ved dette event.
Hvor: Finansteltet, Indermolen – G31
Hvornår: Fredag d. 14. juni kl. 10.15-11.00
Hvem: Paneldeltagere:
• Louise Mogensen, Forenet Kredit
• Karsten Kjellerup Kjeldsen, Industriens Pension
• Allan Polack, PFA
• Michael Budolfsen, Finansforbundet
• Alan Saul, Deloitte
• Moderator: Ole Krohn

Forestil jer en verden, hvor alle kapitalstrømme går forud for Verdensmålene
Hvad: For investorer handler bæredygtighed primært om at reducere risici snarere end proaktivt at bidrage til øget bæredygtighed. Men samtidig er der en stigende erkendelse af, at Verdensmålene er en central del af fremtidens ’license to operate’ som virksomhed og investor. Så hvordan får vi skubbet til en bæredygtighedsbevægelse, således at vi kan leve i en verden, hvor alle kapitalstrømme går forud for Verdensmålene? Det vil vi diskutere i dette event.
Hvor: FN-teltet
Hvornår: Fredag d. 14. juni kl. 16-17
Hvem: Paneldeltagere:
• Camilla Brückner, UNDP
• Alan Saul, Deloitte
• Jan Kæraa Rasmussen, PensionDanmark
• Niels Fibæk-Jensen, Matter Pension
• Klavs Hjort, Danske Bank
• Moderator Simi Jan

Carsten Jørgensen, partner i Deloitte
Ekspertområde: Transformation af den offentlige sektor
Tema på Folkemødet: En mere smidig og bæredygtig offentlig sektor

 

Q&A: Fem hurtige forud for Folkemødet

Hvilke temaer er særligt aktuelle for den offentlige sektor i øjeblikket?

Hos mange offentlige organisationer er det især store digitale transformationer, der fylder meget. Flere offentlige myndigheder har fokus på styrkelse af cybersikkerhed, og en del er på nuværende tidspunkt i gang med at tilrettelægge deres compliance, kontrol- og tilsynsprocesser. Ellers venter vi alle naturligvis spændt på, hvilke initiativer der bliver afledt af et nyt regeringsgrundlag – herunder særligt hvad der bliver iværksat på energi- og klimaområdet.

Hvordan er Verdensmålene relevante i den forbindelse?

De er aldeles relevante. Alle offentlige organisationer har til opgave at understøtte et eller flere af Verdensmålene.

Hvorfor er Folkemødet en god platform til at diskutere disse temaer?

Folkemødet en fantastisk platform til at mødes på tværs af sektorer og derved skabe vigtige fællesskaber. Der er ingen aktører, som i isolation kan understøtte Verdensmålene – det skal ske gennem samarbejder og partnerskaber.

Hvorfor er partnerskaber så vigtige?
Det hænger jo især sammen med Verdensmål #17, hvor man gennem en integreret tilgang kan opnå reelle fremskridt. Her er Folkemødet et ret unikt sted. fordi man mødes på tværs af offentlige myndigheder, finansielle institutioner, private virksomheder og NGO’er, så man netop får mulighed for at hjælpe hinanden til at etablere de partnerskaber, der skal til for at understøtte realiseringen af Verdensmålene.

Hvad håber du at få med hjem?

Jeg håber at få en masse inspiration med tilbage om, hvad der sker i vores samfund, og mest af alt inspiration til, hvad vi skal arbejde med og sætte fokus på i de kommende år.