Samarbejde om digitalisering skal være mere ærligt og mindre pænt

Digitalisering er et ledelsesansvar på linje med økonomi, mener kommunaldirektør i Hørsholm og medlem af regeringens digitaliseringsråd, Pernille Halberg Salamon. Men man skal turde tage fat om uenighederne og de svære valg, så man også mærker, at det er en fælles opgave.

Pernille Salamon, kommunaldirektør i Hørsholm kommune siden 2018. Bestyrelsesmedlem. Medlem af regeringens Digitaliseringsråd. Brænder for ledelse. Velfærd. Fælles om det gode liv.

Pernille Halberg Salamon er ”bare” kommunaldirektør, som hun indleder interviewet med at sige. Med ”bare” mener hun, at hun ikke er it-ekspert eller digitaliserings-guru. Til gengæld har hun de sidste fem år stået i spidsen for Hørsholm kommune.

Før det var hun direktør for Børn og Kultur samme sted, ligesom hun har haft ledende stillinger i Gribskov kommune, Ministeriet for Børn og Undervisning – samlet set mere end 25 års erfaring inden for den offentlige administration.

Summen af de mange års erfaring gør, at Pernille Halberg Salamon i dag er dybt engageret i den digitale udvikling i Danmark. Det gør også, at hun mener at digitalisering i det offentlige skal være mere ærligt og mindre pænt.

I Hørsholm kommune alene findes 340 it-systemer, nogenlunde gennemsnittet for en almindelig dansk kommune.

Samtidig kæmper Hørsholm med de samme arbejdskraftudfordringer som de fleste andre kommuner, nemlig at det er både svært at rekruttere og fastholde medarbejdere.

De dystre arbejdsmarkedsprognoser, der for blot få år siden var teori, er med andre ord blevet til uomtvistelig virkelighed og, mange steder, et akut problem, der skal løses.

Pernille Halberg Salamon mener, at den udvikling har påvirket, hvordan den offentlige sektor ser på digitalisering:

”Ser vi bare 5-10 år tilbage, tror jeg, at mange i sektoren så digitalisering som en effektiviseringsøvelse, primært drevet af finansministeriet og med en spare-tankegang for øje. Sådan er det ikke længere.”

“I dag ser vi i langt højere grad digitalisering som en løftestang for at gentænke velfærden og samtidig løse nogle af de svære samfundsudfordringer, herunder især manglen på medarbejdere og den grønne omstilling, hvor det er bydende nødvendigt at finde nye løsninger.”

 

Digitalisering af Danmark

Det var netop for at finde nye løsninger, at regeringen i efteråret 2022 nedsatte et digitaliseringsråd med det formål at bistå regeringen med implementeringen af initiativerne i digitaliseringsstrategien, afdække nye indsatsområder og komme med anbefalinger til den videre digitalisering af Danmark.

Pernille Halberg Salamon er den eneste kommunaldirektør i rådet og glæder sig til for alvor at komme i gang med arbejdet:

”Generelt synes jeg, det er utrolig positivt, at vi har fået et ministerium for digitalisering i Danmark, og jeg synes, at ministeren er kommet med nogle gode udmeldinger, som netop handler om at tænke digitalisering ind i velfærden, og at ny lovgivning skal være digitaliseringsklar fra starten, hvilket er utrolig vigtigt.”

“Samtidig skal man også huske, at digitalisering ikke kun handler om borgerne, men også medarbejdernes trivsel. Ligesom mange borgere føler sig digitalt ekskluderet, er mange medarbejdere skeptiske over for digitale løsninger, og nogle gange med rette. Den udfordring skal vi tage alvorligt.”

Læs også: Perspektiv: Respekt til de kommunale ledere | Public Perspectives

I det hele taget har Pernille Halberg Salamon et stort fokus på den del af digitaliseringen, der handler om kompetencer:

”En af vores kongstanker i Hørsholm kommune er, at digitalisering skal være forankret i hele organisationen og på alle ledelseslag, ikke kun i vores it-team eller blandt nogle få ildsjæle rundt omkring.”

“Det gælder i den grad også det politiske niveau, hvor der også skal være et digitalt mindset og en evne til at forstå de muligheder, digitaliseringen tilbyder. Det er simpelthen en ledelsesopgave, man ikke kan skyde fra sig – og det er nogle kompetencer, man er nødt til at opbygge i hele organisation.”

En gruppe mennesker, der står i en cirkel og holder i hånd

 

Samarbejde – og nysgerrighed

Ud over at være med i regeringens digitaliseringsråd er Pernille Halberg Salamon opmærksom på selv at holde sig ajour med ny teknologi og have en nysgerrig tilgang til digitalisering:

”Vi lever jo i en verden, der forandrer sig hele tiden, og man kan ikke bestride en ledelsespost i dag uden at holde sig orienteret om ny teknologi. Ud over min personlige nysgerrighed har vi i Hørsholm også afholdt seminarer om bl.a. virtual reality.”

“Hvad er det egentlig den digitale fremtid byder på? – det spørgsmål er vi nødt til at stille os selv som ledere, ikke mindst alle os, der ikke nødvendigvis er uddannet inden for IT eller født med et teknisk mindset.”

Samtidig er samarbejde en af nøglerne til at lykkes med digitalisering, pointerer hun:

”I Hørsholm har vi tilsluttet os Kommunernes Teknologipartnerskab under KL, hvor vi både får adgang til ekspertbistand og samtidig får lejlighed til at høre om erfaringer i de andre kommuner. Det handler jo om at stjæle med arme og ben, når vi ser, at noget virker i stedet for at opfinde den dybe tallerken selv.”

“Her er KL lykkedes med at facilitere den nødvendige videndeling, ikke mindst i det seneste casekatalog om digitalisering, som er formidlet på en let og overskuelig måde, så man rent faktisk forstår, hvad mulighederne er.”

Håndtryk mellem to kvinder

Endelig har hun en opfordring til alle ledere: Sæt digitalisering på dagsordenen til chefmøderne:

”Vi er så vant til, at økonomi altid er på dagsordenen, når chefgrupper er samlet, men digitalisering er et lige så vigtigt emne. I min egen ledergruppe har vi fået et langt tættere samarbejde om digitalisering end før. Der er mere ærlighed og mindre pænhed, hvilket jeg synes, er positivt, for vi er nødt til også at kunne tale om de svære ting og de steder, hvor der måske er uenigheder.”

“Digitalisering er ikke bare nogens opgave, men alles opgave. Det skal man kunne mærke i vores dagligdag.”