Hvilken del af StyringsAgenda 2016 var mest interessant for dig?

Ellen Bjerre Zacho fra Region Sjælland var én af de godt 200 deltagere på StyringsAgenda 2016.
Aksel Schou Thoby & Jens Refsgaard Iversen
Esben Zøllner Olesen

Torsdag afholdte Nordisk Administrativt Forbund, Djøf og Deloitte den årlige konference med fokus på styring i det offentlige, StyringsAgenda 2016. Her fik deltagerne konkrete cases og indlæg fra offentlige eksperter og topledere samt inspiration til, hvordan man navigerer i aktuelle styringsmæssige udfordringer.

Programmet bestod af både plenum- og breakoutindlæg samt et videntorv, hvor der var mulighed for at kommet helt ind under huden på forskellige cases og løsninger. Læs hvilke temaer deltagerne var mest interesserede i og afgiv din stemme her:

Torben Andersen, Controller hos Børne- og Ungerådgivningen i Ballerup Kommune.

Torben Andersen, Controller hos Børne- og Ungerådgivningen i Ballerup Kommune.

 Hvad er du primært kommet for at høre?
”Økonomifunktionens rolle som strategisk sparringspartner. Jeg er controller i Ballerup Kommune, hvor vi er ved at bygge økonomifunktionen op. Vi har en masse nye måder at arbejde med børn og unge, som vi skal have gang i. Deri er der en hel masse monitorering, så vi kan fortælle ledelsen, hvordan det går med de projekter, som vi sætter i søen. Om vi når vores mål. Hvis man gerne vil finde ud af om projekterne forankrer sig, skal man jo finde ud af, hvad man skal måle på.”

Tror man på økonomifunktionens rolle som strategisk sparringspartner i din organisation?
”Ja, altså jeg sidder i en nyoprettet stilling, som udelukkende har til opgave at gøre økonomifunktionen til en strategisk sparringspartner ved at finde relevante økonomiske og faglige data og formidle dem på et letforståelig måde. Så det må man sige.”

Ellen Bjerre Zacho, Sekretariatschef i Produktion, Forskning og Innovation, Region Sjælland

Hvilket emne på StyringsAgenda er du mest interesseret i?
”Hvordan man transformerer store organisationer, er selvfølgelig noget, som interesserer mig, eftersom jeg sidder i en stor organisation. Det her med, hvordan man når hele vejen ud i yderste led i stedet for at strategien kun er noget, der eksisterer på toplederniveauet. Det, synes jeg, er rigtig spændende.”

I hvilket omfang er det noget du oplever i Region Sjælland?
”Vi er rigtig godt på vej. Både med vores ledelsesinformationssystemer og med vores målstyring er der mange gode tendenser. Men hvor vi har jo valgt én vej, er der altid nogle, der vælger en anden. Og det er spændende at høre, hvordan andre opnår andre resultater. Det kan man jo kun lære af. Fx at høre fra en politiker (Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard, red.), at kvaliteten af det offentliges service ligger i relationen mellem os og borgeren, så er det jo også noget vi oplever på sundhedsområdet. Altså at patienterne bliver langt mere tilfredse, hvis personalet rent faktisk har tid til at snakke med dem.”

Morten Winterberg, CFO,  Aalborg Universitet

Er der noget specielt, du er kommet for at høre?
”Jeg vil gerne høre om Moderniseringsstyrelsens tiltag for at kunne agere proaktivt på viden om trends og initiativer, som vil eller bør få betydning for min organisation. Derudover vil jeg også gerne have nogle do’s and don’ts. Nu har jeg allerede hørt Jacob Bundsgaard, og jeg synes, at han havde nogle rigtig gode og interessante pointer. Eksempelvis at velfærd ikke kun er en kommunal opgave, men et samspil mellem flere aktører.”

”Han kom desuden med nogle konkrete værktøjer, som jeg kan bruge til et forløb, som jeg selv skal til at køre på Aalborg Universitet, hvor vi skal have opdateret den strategiske ramme for økonomifunktionen. Og så er StyringsAgenda et godt forum for at pleje netværket.”

Et af temaerne i år er ekstrem transformation. Hvilke store forandringer vil komme til at præge din organisation de kommende år?
”Der er flere ting. Digitaliseringen selvfølgelig. Såvel i selve organisationen og de administrative processer, som i forhold til vores kerneaktiviteter,  bl.a. undervisningen. Vi har unge studerende, der er digitalt indfødte, og som har et helt andet mindset end mange af de ansatte – både undervisere og det administrative personale.”

“Det andet drejer sig om forskning. Her skal vi have et øget vores internationale samarbejde med andre universiteter – og også et øget samarbejde med danske universiteter. Det skal til for at sikre, at vi kan skabe endnu mere forskning, som kan anvendes.”

Britta Schultz Beeck, Analyse- og anlægschef, Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Hvorfor deltager du på StyringsAgenda 2016?
”Jeg er først og fremmest kommet for at hente inspiration. Ideer til hvordan vi kan tackle forskellige udfordringer på længere sigt. Og få gode diskussioner ud af det i ledergruppen efterfølgende. For i forhold til ledelse som disciplin, der får man god inspiration her. Når du har forandringer i organisationer, så giver det dig også udfordringer ledelsesmæssigt. Så at lære af andres erfaringer er aldrig nogen dårlig ide.”

”Men der er et oplæg fra Skat (”Hvordan bygger man et nyt skattevæsen?”, red.). Det skal jeg høre. Der kommer garanteret nogle redskaber og nogle tanker, som du kan bruge i din egen hverdag, og så gør det jo ikke noget, at det er emne, som vi alle sammen har fulgt med i.”