”Vi har stort set haft samme mindset i sundhedsvæsenet i de sidste 100 år – tiden er nu til at tænke nyt”

Søren Vingtoft er virksomhedsansvarlig overlæge for den digitale ViosKlinik i innovationsprojektet PreCare i Region Sjælland, der har til formål at gentænke behandlingen af kronisk syge borgere. Modellen er løftet ud af de nuværende sektorskel og siloer og kan være med til at vise vejen til fremtidens sundhedsvæsen, hvor man gør alvor af ambitionen om at sætte borgeren i centrum.