Data kan frigøre tid i den udekørende hjemmepleje

Moderne simuleringsværktøjer kan vende op og ned på eksisterende antagelser i den udekørende hjemme- og sygepleje. Når ledelsen samtidig er åben for at se på rammerne omkring drift og planlægning, er der som oftest mulighed for at realisere betydelige besparelser og samtidig frigive mere tid til borgerne.

Datadrevet hemmepleje

1240 kvadratkilometer. Så meget skal den udekørende hjemme- og sygepleje dække i Varde, der målt på areal er Danmarks femtestørste kommune.

Fra Vesterhavets strande gennem de dybe plantager til hyggelige landsbyer, hovedbyen Varde og mindre byer som Ølgod, Oksbøl og Nørre Nebel.

Maiken Schmiegelow (til venstre), chef for Budget, Analyse og Digitalisering i Varde Kommune, og Bente Brun Jørgensen (til højre), leder af hjemmeplejen i Varde Kommune.

Alle steder er der brug for kvalificeret plejepersonale til at løfte de vigtige velfærdsopgaver, men det er samtidig et puslespil at organisere den daglige kørsel, så der bruges mindst mulig tid på vejene – og mest mulig tid hos borgerne.

Det er Bente Brun Jørgensen, der står i spidsen for den samlede hjemmepleje i Varde kommune. Det betyder også, at hun har det overordnede ansvar for de ni teamledere og cirka 300 medarbejdere, der hver dag møder ind på syv forskellige lokationer for at starte dagens arbejde.

Efter 22 år i ledende stillinger hæfter Bente Brun Jørgensen sig især ved, at kompleksiteten i hjemme- og sygeplejen til stadighed stiger.

Derfor er der brug for datadrevet beslutningsstøtte:

”Ser man tilbage på de sidste to årtier i den udekørende hjemme- og sygepleje, er det helt indlysende, at både hastigheden og kompleksiteten har været eksponentielt stigende,” fortæller hun.

”Selv med dygtige teamledere har vi brug for at få et helikopterperspektiv på, hvordan logistikken kan hænge bedre sammen. Hvor går det godt? Hvor går det mindre godt? Hvilke vagter fungerer? Hvilke gør ikke? Hvordan kan vi reducere vejtiden, så vi kan fastholde servicetiden? Og hvordan skaber vi den tætte borgerkontakt, som også er holdbar i en fremtid, hvor vi i den grad kommer til at mangle hænder?”

Et markant skifte i udviklingen af hjemmeplejen

At bruge data til at simulere konkrete scenarier for de flere hundrede udekørende medarbejdere er for Bente Brun Jørgensen en afgørende forudsætning for at kunne udvikle hjemmeplejen. Hun kalder det et ”markant skift” fra tidligere tiders planlægning baseret på mavefornemmelse:

”Selvfølgelig ved vi godt, hvad det cirka tager at køre fra én by til en anden, men hvordan ser det ud, når flere hundrede hjemmehjælpere skal ud at køre? Hvad når vi også lægger sygeplejen oveni? Bostøtte? Alle terapeuterne? Alle de steder, hvor vi skal overlappe? De lovgivningsmæssige krav? Hvad med bilernes holdepladser? Cyklerne? Indmødestederne?,” spørger hun retorisk og fortsætter:

“Hele den enorme kompleksitet baseret på tusindvis af datapunkter kan vi i dag håndtere på en måde, så vi får nogle realistiske scenarier, vi kan arbejde videre med. Det er helt afgørende, at vi på den måde udfordrer vores egne beslutninger – og med et ordentligt datagrundlag som fundament.”

Person, der kigger på et kompas.

Se bredt på rammerne

Maiken Schmiegelow er enig i, at det er afgørende at lade sig udfordre. Hun er i dag leder af Budget, Analyse og Digitalisering i Varde kommune og en central del af det lederteam, der arbejder med datadrevet beslutningsstøtte og driftsoptimering.

For hende handler simuleringsteknologi ikke bare om at optimere vagtplanlægningen, men også om at se mere vidtgående på rammerne omkring opgaveløsningen:

”Den største fare ved digitale værktøjer er nok, at man bare sætter dem ind i den kontekst, der i forvejen eksisterer, i stedet for at kigge dybere på de udfordringer, der tårner sig op,” fortæller hun.”

“I Varde kommune er det vigtigt, at vi er drevet af en oprigtig nysgerrighed over for de grundlæggende strukturer, inden for hvilke vi organiserer vores arbejde. Selvfølgelig vil vi gerne optimere, men vi vil endnu hellere transformere og få helt nye perspektiver på de klassiske velfærdsudfordringer. Det er lige præcis her, teknologien kan bidrage med vigtig viden. Den tvinger os til at tage livtag med gamle antagelser og i stedet tænke nyt.”

Person, der justerer knapperne på et apparatur med data.

Samtidig pointerer Maiken Schmiegelow, at datadrevet beslutningsstøtte er vigtig både på den korte og lange bane:

”Der er masser af udfordringer, vi skal have løst lige her og nu, men der er også udfordringer, som venter længere fremme, når arbejdskraftmanglen for alvor sætter ind. I Varde har byrådet eksempelvis lavet en 2030-plan, der skal fremtidssikre den nære velfærd, men den fordrer samtidig, at vi tænker helt ud af boksen.”

“Selvfølgelig er det en præmis, at man i hjemmeplejen kører rundt til borgerne, men det kan sagtens gøres på nye måder og måske i et nyt organisatorisk setup eller ved ændring af indmødesteder, og i kombination med forskellige former for velfærdsteknologi og skærmbesøg. Det er alle de scenarier, vi nu skal have kigget nærmere på, så vi kan begynde at skrue på de rigtige knapper.”

Opgøret med gamle antagelser

Bente Brun Jørgensen tror også på, at gamle antagelser nogle gange skal rykkes op med roden:

”Mange af os, der arbejder i hjemmeplejen, er jo næsten født ind i det her system. Netop derfor er det afgørende, at vi tør gå helt nye veje, når det gælder rammerne for drift og planlægning. Hvis blot vi har datagrundlaget på plads, kan vi meget bedre tage de modige beslutninger. Jeg vil næsten sige, at uden data har vi ikke en chance.”

Endelig pointerer Bente Brun Jørgensen, at det ikke kun er kommunens ledere, der skal turde tænke nyt. Også fra politisk side er der nødt til at være en velvillighed over for at afprøve nye ideer:

”Netop fordi politikerne er optaget af at holde hånden under velfærden, giver det god mening, at man af og til også tør løsne rammerne. For eksempel ligger cirka 70% af hjemmeplejens opgaver mellem kl. 7 og kl. 11. Her har vi nu fået grønt lys fra byrådet i Varde til at skabe mere fleksibilitet. Politiske beslutninger som disse er med til at skabe nye rammer for løsninger og åbne nye muligheder – og det er naturligvis en tillid, vi vil gøre vores bedste for at honorere,” slutter Bente Brun Jørgensen.

Varde rådhus

Projekt understreger besparelser ved af simulering data

Sammen med Deloitte igangsatte Varde kommune i 2023 et projekt med henblik på at bruge moderne digitale simuleringsværktøjer til at skabe en bedre opgaveløsning i den udekørende syge- og hjemmepleje. Ud over at minimere vejtiden bidrager simuleringerne også til at se mere grundlæggende på rammerne omkring drift og planlægning.

Baseret på lignende projekter i danske kommuner er det Deloittes erfaring, at datadrevet simulering og beslutningsstøtte kan frigøre en besparelse på 5-10% af det samlede budget i den udekørende syge- og hjemmepleje. Hertil kommer muligheden for at gøre op med forkerte antagelser, gamle vaner og tidligere beslutninger taget på baggrund af mavefornemmelse.