Her kan du møde Deloitte på Folkemødet

Fake news, FN’s verdensmål, kunstig intelligens og antiradikalisering. Det er nogle af de temaer, Deloitte tager op på Folkemødet, hvor vi både faciliterer og deltager i en masse spændende debatter.
Michel Bloch Andersen

Fake eller fakta?

Hvad er fake news? Hvem kan man stole på? Og taler vi overhovedet sammen? De spørgsmål tager vi op, når Deloitte og Kraka inviterer til debat om traditionelle og sociale mediers rolle i den demokratiske samtale.

Vi har samlet nogle af Danmarks skarpeste debattører, nemlig Naser Khader, medlem af Folketinget for Konservative, Anna Ingrisch fra Radio24Syv Morgen og Christian Jensen, chefredaktør, Politiken. De deler deres overvejelser og erfaringer, når de debatterer på sociale medier, skal vurdere kilders troværdighed eller håndtere de falske nyheder, som påvirker mediebilledet.

Hele udfordringen med falske nyheder er en del af Deloittes initiativ, Small Great Nation, der er startet i samarbejde med Tænketanken Kraka. Initiativet, der bygget på solide analyser, har til formål at skabe en debat om Danmarks fremtid.

På Folkemødet krydrer vi diskussionen med vores seneste resultater om medieforbrug, misinformation og tonen i debatten. Alt materiale er tilgængeligt på www.sgnation.dk.

Kom og lyt med - se her!

Hvad: Debat om fake news

Hvor: F12 ved Allinge Røgeri

Hvornår: Torsdag d. 14. juni kl. 14.00-15.00

Deltagere: 
Naser Khader, MF, Det Konservative Folkeparti
Anna Ingrisch, Journalist, Radio24syv
Christian Jensen, Chefredaktør, Politiken
Jens Hauch, Cheføkonom, Kraka
Michael Hjortlund, Monitor Deloitte
Erik Lind Olsen, Small Great Nation, Deloitte

Kontaktperson: Erik Lind Olsen, Deloitte, 27872118, erlind@deloitte.dk

FN’s Verdensmål kan skabe vækst og innovation

Den offentlige sektor skal være motor for implementeringen af Verdensmålene.

Sådan lyder overskriften i regeringens handlingsplan fra foråret 2017, hvor alle aktører i Danmark opfordres til at engagere sig og bidrage til opnåelsen af FN’s verdensmål.

På Folkemødet deltager Deloitte i en række events, hvor vi kigger nærmere på, hvordan det går med at implementere verdensmålene i Danmark. Finansminister Kristian Jensen (V)

vil sammen med en række skarpe profiler debattere, i hvilken retning Danmark skal gå frem mod 2030 for at løse udfordringerne i Danmark og i Danmarks internationale engagement.

Vi ser på, hvordan Verdensmålene kan fungere som en katalysator for vækst og innovation og dermed som en strategisk ramme for udvikling af f.eks. services og forretningsmodeller.

I den forbindelse præsenteres konklusionerne fra Deloittes nordiske SDG kommunerapport , der blandt andet viser, at kun 54% af de nordiske kommuner oplever politisk opbakning til at arbejde med verdensmålene.

Kom og hør meget mere om, hvordan FN-målene kan bruges som løftestang for vækst i Danmark.

Kom med - vi deltager i mange debatter om Verdensmålene!

Debat1: Rigets tilstand – status på implementering af verdensmålene i Danmark

Hvad: Debat om implementering af verdensmålene i Danmark med Finansminister Kristian Jensen ’State of the Union’ tale. Fokus er mål 6 om vand, mål 7 om energi, mål 11 om bæredygtige byer, mål 12 om bæredygtigt forbrug & produktion samt mål 15 om biodiversitet.

Hvor: Verdensmålenes Telt (A2) Lille Cirkusplads

Hvornår: Torsdag d. 14. juni kl. 17.00-18.00

Deltagere:
Kristian Jensen (V), Finansminister
Torleif Jonassen, Generalsekretær, FN-forbundet & Formand, 92-gruppen
Niels Ploug, Danmarks Statistik
Kirsten Brosbøl (S), medlem af Folketinget og tidligere Miljøminister
Anja Phillip, Forbrugerrådet TÆNK
Sara Rønning-Bæk, FN ungdomsdelegat
Bahare Haghshenas, Monitor Deloitte
Moderator: Claus Bindslev, Adm. Direktør, Nextstep by Bindslev

Kontaktperson: Bahare Haghshenas, Deloitte, tlf.: 31310431, bahahag@deloitte.dk

Debat 2: Hvordan kan Verdensmålene fungere som løftestang for vækst og innovation?


Hvad: Verdensmålene som løftestang for vækst og innovation – præsentation af Deloittes Nordiske SDG Rapport. Statslederne fra FN’s 193 medlemslande vedtog i september 2015 Verdensmålene for bæredygtig udvikling. Verdensmålene er en fælles ramme, der kan styrke sammentænkning af løsninger og styrke indsatser på tværs. Siden vedtagelsen af Verdensmålene har flere og flere virksomheder taget målene til sig og arbejder målrettet med at omsætte dem til konkrete løsninger, forretningsmodeller og produkter og services, som tænker på tværs af eksisterende sektorsiloer. Kom, hør og diskuter hvordan Verdensmålene kan fungere som en katalysator for vækst og innovation for virksomheder og dermed som en strategisk ramme for udvikling af f.eks. services og forretningsmodeller.

 

Hvor: FN Teltet, Det Globale Telt

Hvornår: Lørdag d. 16. juni kl. 9:00-10:00

Deltagere:
Camilla Brückner, Direktør, UNDP’s nordiske repræsentationskontor
Mads Lebech, Adm. Direktør, Industriens Fond
Repræsentant fra Bluetown
Peder Holk, CEO Novozymes
Ordstyrer: Bahare Haghshenas, Senior Manager, Monitor Deloitte

Kontaktperson: Bahare Haghshenas, Deloitte, tlf.: 31310431, bahahag@deloitte.dk

Debat 3: SMV’er og deres potentiale med FN’s Verdensmål

Hvad: Danske SMVere rummer et stort potentiale, det samme gør FNs verdensmål. Så langt er mange enige, men er der også enighed om, hvordan potentialet skal udløses? Hvorfor har SMV virksomheder ikke rockstjernestatus, og kan de bruge FNs verdensmål til at øge deres vækst og som eksportmulighed? Er det SMVerne selv, medierne, politikkerne eller nogle helt fjerde, der skal ændre holdning og forståelse? Væksthuset sætter fokus på temaet om skalering der virker og FNs verdensmål, begge dele med stort internationalt fokus

Hvor: H9 – Iværksætterskibet i H – Allinge Havn

Hvornår: Fredag den 15. juni kl. 11:00-12:00

Deltagere:
Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk kommune og formand i Væksthus Hovedstaden
Martin Vith Ankerstjerne, Director, Advice
Claus Duevang, direktør og ejer, KH Maskinværksted
Liselotte Hohwy Stokholm, Direktør, Væksthus Hovedstaden
Bahare Haghshenas, Senior Manager, Deloitte
Moderator: Kresten Schultz-Jørgensen, Stifter og ejer, Oxymoron

Kontaktperson: Bahare Haghshenas, Deloitte, tlf.: 31310431, bahahag@deloitte.dk

Kommuner forebygger radikalisering og ekstremisme

Oplev forebyggelsen af ekstremisme på allertætteste hold.

Borgernes trivsel og den tidlige forebyggelse går hånd i hånd – også når det gælder forebyggelse af ekstremisme. Kom med helt ind i maskinrummet, når kommunen arbejder med at forebygge ekstremisme og radikalisering. På baggrund af tre forskellige og virkelighedstro scenarier får deltagerne i dette event mulighed for at træde i beslutningstagernes sted, når en kommune modtager og håndterer bekymringer om ekstremisme.

Den danske forebyggelsesmodel kommer tydeligt i spil, når et ekspertpanel bestående af centrale aktører og publikum drøfter arbejdet i Danmark, som netop handler om at forebygge ekstremisme – og ikke kun om at bekæmpe terrorisme.

Få inspiration til forebyggelse af radikalisering i artiklen her.

Her er vi - kom og lyt med!

Hvad: Paneldebat: Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Hvor: Center for Forebyggelse af Ekstremisme, Danchells Anlæg A36

Hvornår: Fredag d. 15. juni kl. 13:30-15:00

Deltagere:
Tommy Laursen, sekretariatschef, SSP, Københavns Kommune
Julie Becher, chef for læring og trivsel, Holbæk Kommune
Stine Strohbach, souschef, Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (SIRI)
Kasper Kyed, direktør i SIRI, byde velkommen og runder af, mens Jesper Juel-Helwig fra Deloitte faciliterer scenarietræningen.

Kontaktperson: Stine Degnegaard, Deloitte, tlf.: 30 93 00 06, sdegnegaard@deloitte.dk

Kunstig Intelligens i Europa – økonomisk vækst & datasikkerhed

Kom med, når vi drøfter teknologiudviklingen i Europa – herunder hvordan teknologiske fremskridt inden for bl.a. kunstig intelligens udfordrer det europæiske erhvervsliv mens grænserne mellem, hvad der er offentligt og privat i en verden i stigende grad domineres af teknologi-mastodonter med adgang til enorme mængder data.

Mens nye teknologier ofte ændrer og udfordrer vores arbejdsgange og samfund, kan kunstig intelligens blive medarbejdernes og arbejdsgivernes helt store styrke, hvis teknologien sætter mennesket i midten. Mange steder kan simpelt rutinearbejde med fordel automatiseres, så medarbejderne kan fokusere på mere interessante opgaver, hvor menneskelig forståelse, intuition og kreativitet er uerstattelig. Teknologiens effekt på arbejdsstyrken hænger uløseligt sammen med måden, hvorpå organisationen vælger at efteruddanne eller omskole deres medarbejdere.

Kort sagt handler det om at få tilpasset organisationen til en ny teknologisk virkelighed på en hensigtsmæssig måde.

Kom og lyt med - se her!

Hvad: Paneldebat bestående af folk med en bred viden om IT, data, og samfundsforhold. Vi diskuterer, hvordan vi vil kunne se vores samfund ændre sig i forlængelse af udviklinger af nye teknologier.

Hvor: Europabevægelsens telt – Plads J3 på Kæmpestranden

Hvornår: Fredag d. 15. juni kl. 15:00-16:00

Deltagere:
Michael Reibel Boesen, Co-founder, Corti AI
Per B. Brockhoff, Professor, Head of department of Applied Mathematics and Computer Science, DTU
Tobias Liebetrau, Ph.D. Candidate Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Jacob Bock Axelsen, PhD physics, Lead Data Scientist, Deloitte Consulting
Moderator: Birgitte Hass, Adm. direktør, IT-Branchen

Kontaktperson: Jacob Bock Axelsen, Deloitte, tlf.: 22 80 33 34, jaxelsen@deloitte.dk

Vær med til at hacke barslen, så flere fædre tager den

Alle taler om barsel til fædre, men ganske få gør noget ved det på trods af de mange potentialer, som flere fædre på barsel rummer:

 • Flere mødre vil nå højere ledelseslag end dér, hvor de ofte strander, når de stifter familie
 • Flere fædre vil have et mentalt sundere liv og derfor performe bedre, både professionelt og privat
 • Flere børn vil opleve at have to ligeværdige forældre i både ude- og hjemmelivet
 • Flere familier vil klare sig igennem “de hårde år” uden at ende i skilsmisse
 • Flere arbejdspladser vil kunne udnytte hele talentpotentialet hos både mandlige og kvindelige medarbejdere.

… for bare at nævne nogle få.

Potentialet er nærmest uudtømmeligt, hvis vi prøver nye veje og lader hellige køer og lyserøde elefanter være. På debatten diskuterer vi, hvad der konkret skal til for at skabe en ny barselskultur, hvor tiden med baby og ansvaret for familielivet fordeles mere ligeligt.

Vi glæder os til at hacke far-barsel-agendaen med dig her!

Hvad: Paneldebat

Hvor: Akademikernes hus (K6)

Hvornår: Torsdag d. 14. juni kl. 16:30

Deltagere:

 • Anders Lauesen, HR-direktør, CBS
 • Henrik Funder, Formand, DJØF Privat
 • Signe Gro Jensen, Head of Organizational Development, Deloitte
 • Lotte Hjortlund Andersen, People & Culture Director, ISS
 • Torben Pedersen Skovby, Familieterapeut, DareGender
 • Lisbeth Odgaard Madsen, Parental Leave Forum (moderator)

Kontaktperson: Signe Gro Jensen, Senior Manager hos Deloitte HR & Talent, 4530934567, sigjensen@deloitte.dk

Rådgivernes rolle i den offentlige sektor

Hvilken værdi leverer private rådgivere til det offentlige? Og er rådgiverne pengene værd? Det debatterer vi i en paneldebat mellem rådgivere, offentlige myndigheder og professorer.

Her dykker vi også ned i, hvorfor samarbejdet af og til går galt, og hvad vi kan lære af det. Hvad skal der til for at forbedre samarbejdet mellem private rådgivere og den offentlige sektor?
Kom og bliv inspireret.

Kom og hent masser af inspiration - se her!

Hvad: Paneldebat mellem rådgivere, offentlige myndigheder og professorer

Hvor: Dansk Erhverv (G7)  -Ydermolen, Allinge Hav

Hvornår: Lørdag d. 16. juni kl. 12:00-13:00

Deltagere:
Thomas Juul-Dam, partner i Primetime
Kim Normann Andersen, professor på CBS
Marianne Thyrring, direktør i DMI
Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen
Carsten Jørgensen, partner i Deloitte
Moderator: Kresten Schultz Jørgensen, CEO i Oxymoron og formand for Public Relations Branchen (KSJ)

Kontaktperson: Carsten Jørgensen, Deloitte, tlf. 25 24 00 44, cajoergensen@deloitte.dk

Fremtidens marked for cybersikkerhed

Borgere, der bliver franarret personfølsomme oplysninger. Virksomheder, der får stjålet fortrolige data. Tv-signaler, der forsvinder lige inden Dronningens nytårstale. Danmark er i stigende grad udsat for angreb fra hackere.

Hvordan kombinerer vi digitaliseringens muligheder og udfordringer, så Danmark er i front med cybersikkerhed? Og hvordan sikrer vi et trygt, stabilt og effektivt digitaliseret samfund, som både borgere og virksomheder har tillid til?

Det kigger vi nærmere på ved vores event ’Fremtidens marked for cybersikkerhed i Danmark’.

Her kan du møde Danmarks Tech Ambassadør, Casper Klynge, og Partner i Deloitte Cyber Risk, Ole Haugaard Madsen, som bliver interviewet af journalist Cecilie Beck om fremtidens marked for cybersikkerhed på tværs af sektorer.

Bliv klogere på cyber.deloitte.dk

Kom og lyt med - se her!

Hvad: Et event for beslutningstagere og ledere i det offentlige

Hvor: LEAD i Nørregade, Nørregade, Allinge

Hvornår: Lørdag d. 16. juni kl. 16.45-18.15

Deltagere:
Casper Klynge, Danmarks Tech Ambassadør
Ole Haugaard Madsen, Partner i Deloitte, Cyber Risk
Cecilie Beck, journalist

Kontaktperson: Astrid Gufler, Deloitte, 28 75 47 84, agufler@deloitte.dk.