Megatransformation: Nævnenes Hus skal være Europas bedste

Den 45-årige cand.jur Christian Lützen kommer med bred erfaring fra Erhvervsministeriet, Integrationsministeriet og fra opbygningen af Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter.
Jens Refsgaard Iversen
Andreas Houmann

Direktør Christian Lützen står over for noget af en ledelsesopgave, når 14 klage- og ankenævn fra fire forskellige ministerier samles til én styrelse, Nævnenes Hus, under Erhvervs- og Vækstministeriet fra 1. januar. Men fusionen er ikke kun organisatorisk og kulturel. Med placeringen i Viborg er Nævnenes Hus en af de styrelser, der flytter væk fra hovedstaden som en del af det politiske projekt ”Bedre Balance”. Et projekt der skal skabe en mere ligelig fordeling af statslige arbejdspladser i landet.

Projektet om Nævnenes Hus har været halvandet år undervejs, og Public Perspectives har mødt Christian Lützen en måned forud for premieredagen til en snak om, hvordan man balancerer rekruttering, udflytning og strategi i en organisatorisk fusion, der ifølge direktøren har potentiale til at give Danmark langt stærkere klagesagsbehandling.

”På sigt skal vi være Europas bedste. Men det er dog ikke det samme som, at det kører gnidningsfrit, når vi starter 1. januar. Vi har en sagspukkel og en række andre udfordringer, som skal håndteres, men selve ideen om, at samle vores klage- og ankenævn kan man ikke sætte en finger på,” siger Christian Lützen.

Rekrutteringen har momentum
Det helt store spørgsmål i forbindelse med udflytningen af arbejdspladser har været, om myndigheder og borgere ville opleve et kompetencetab. I forbindelse med udflytningen af Nævnenes Hus har en god del af medarbejderne opsagt deres stilling.

Men samtidig er det lykkedes at rekruttere arbejdskraft både i og omkring Viborg og Aarhus, så der i øjeblikket er 90 ansatte i alt. Det betegner Christian Lützen som en succes, og han påpeger, at placeringen af Nævnenes Hus i Viborg har understøttet rekrutteringen. Byen lægger bl.a. postnummer til den ene af landets to statsadvokaturer samt Vestre Landsret. Derudover har nogle af landets største advokatfirmaer kontorer i byen, mens to har deres hovedsæder i Viborg. Politiet er tilstede, ligesom en anden juristtung myndighed, Civilstyrelsen, får hovedsæde i samme domicil med Nævnenes Hus.

”På den måde har vi et arbejdsmarked for jurister, ligesom vi kender det fra København,” påpeger Christian Lützen.

De nyuddannede kommer typisk fra Aarhus Universitet, mens de mere erfarne er hentet fra en af de mange juristarbejdspladser i nærområdet. Alle har været forbi København for at få oplæring og arbejder i skrivende stund i Viborg, men refererer endnu til de tidligere organisationer.

Kompetencerne skal skærpes
Med Nævnenes Hus bliver selve organiseringen af landets klagenævn markant anderledes end tidligere, hvor man hidtil typisk havde et tredelt ansvar. Det administrative, det personalemæssige samt det faglige og juridiske. Fremover vil nævnene fortsat have det faglige ansvar, men de to øvrige dele bliver håndteret ét sted. Eksempelvis vil man oprette en fælles indgang for sagerne, ligesom Nævnenes Hus skal sikre en effektiv sekretariatsbetjening, så sagsbehandlingen kan gøres endnu hurtigere og bedre.

”Og så kommer vi til at organisere os med faglige områder. Inden for hvert område laver vi teams, som bliver sat sammen efter, hvor der er det største faglige sammenfald,” fortæller Christian Lützen og påpeger, at man også vil kigge på arbejdsmetoder og selve tankegangen i nævnene. Det kan eksempelvis være, at man kan gå væk fra at have fagspecialiserede jurister til at have en mere dynamisk opbygning, hvor juristerne hurtigt kan sætte sig ind i nye fagområder.

”Derfor har jeg haft øje for de generelle juridiske færdigheder i rekrutteringsprocessen og lagt mindre vægt på, hvilke kursusfag, den pågældende har haft. Det er lettere at lære et nyt fagområde, end det er at lære at skrive en afgørelse, som holder i retten,” fortæller direktøren.

Nævnenes Hus består af:
Revisornævnet Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere Konkurrenceankenævnet Klagenævn for udbud Erhvervsankenævnet Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Forbrugerklagenævnet Ankenævn for søfartsforhold Miljø- og Fødevareklagenævnet (tidligere Natur- og Miljøklagenævnet) Planklagenævnet (tidligere Natur- og Miljøklagenævnet) Energiklagenævnet Teleklagenævnet Tvistighedsnævnet Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

For at styrke kompetencerne blandt de yngste jurister har Christian Lützen desuden planer om en særlig uddannelse for nævnsjurister. En uddannelse, der kan give et stort fagligt boost.

”Vi har ambitioner om at igangsætte et internt fagligt uddannelsesforløb. Vi går lidt tilbage til mesterlæren og sidemandsoplæring. Vi har nogle relativt nyuddannede medarbejdere, der skal skrive afgørelser op i mod nogle af de dygtigste jurister i Danmark. Kombinerer vi dette med de dygtige folk, der sidder i nævnene, får du en sublim faglig sparring og udvikling.”

”Jeg håber, at Nævnenes Hus bliver et sted, hvor de allerdygtigste jurister har lyst til at arbejde. Sammenfatter man det med, at Viborg er en stærk juristby, er der pludselig mulighed for nogle spændende karriereveje for vores ansatte.”

Planen er lagt
Frem til 1. januar har Christian Lützen rettet sit blik mod selve flytningen, som omfatter designet af den nye organisation samt etableringen af en fælles ledelsesinformation, styringsmodel og servicefunktioner.

”Derefter skifter fokus til at ensarte arbejdsgange og finde frem til de bedste praksisser. Der er helt sikkert noget, vi kan lære af hinanden. Derudover skal vi sikre en fælles kultur, ligesom vi skal i gang med at finde de områder, der kan automatiseres,” siger Christian Lützen og fortsætter:

”Men vi kan ikke planlægge det hele i et regneark. Der er så mange faktorer, der kan skubbe til det store læs. Forlænget sagsbehandlingstid, it-problemer, rekrutteringen eller ny lovgivning to måneder inden, vi går i luften, er eksempler herpå” udtaler Christian Lützen. Med den nye lovgivning refererer han til, at Natur- og Miljøklagenævnet netop nu bliver opdelt i to nye nævn.

”Så vi er nødt til at tro på, at de beslutninger, vi træffer på den mellemlange bane, giver pote fagligt og effektiviseringsmæssigt. Men jeg tror på, at vi kan behandle sager på helt nye måder. Det er min personlige motivation at finde ud af, hvordan vi gør det bedst muligt,” slutter Christian Lützen.

Nævnenes Hus i syv punkter: 
1) Etableret som en selvstændig styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet.
2) Målet er at udnytte de administrative synergier bedst muligt.
3) De i alt 14 nævn får en fælles administrativ ledelse og vil bruge de samme it-systemer og øvrige faciliteter.
4) De enkelte nævn vil fortsat fungere som selvstændige myndigheder, der træffer afgørelser i klagesager.
5) Nævnenes Hus placeres i Viborg i samme bygning som Civilstyrelsen.
6) Styrelsen vil beskæftige i alt 150 medarbejdere.
7) Styrelsen har ansvar for sekretariatsbetjening og dermed for effektiv og lovlig forvaltning, økonomi, HR, it mv.