Ny strategi skal styrke statens it-styring

Med en ny strategi for it-styring vil regeringen højne arbejdet med it i myndighederne. Der er tale om et ledelsesprojekt, lyder budskabet fra Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen.
Michel Bloch Andersen
Pressebillede

I flere år har Danmark været en digital frontløber, og Europa-Kommissionen har kåret Danmark som EU’s mest digitaliseringsparate land. Danskerne tjekker deres årsopgørelser med NemID og registrerer alt fra flytning til nystartede virksomheder online. Men hvis Danmark fortsat skal være med helt fremme, kræver det, at der sættes fokus på kvaliteten af myndighedernes it-systemer helt op på ledelsesniveau.

Derfor har regeringen lanceret en ny strategi for it-styring i staten, der bærer titlen “Et solidt it-fundament”.

Strategien, som Deloitte har bistået i udarbejdelsen af, består blandt andet af en it-porteføljestyringsmodel med seks dimensioner, som gør det muligt for myndighederne at kortlægge, hvilke udfordringer de står overfor med deres nuværende it-systemer. På baggrund af kortlægningen skal myndighederne udarbejde en handlingsplan for, hvordan udfordringerne løses.

Model for porteføljestyring af statslige it-systemer

Modellen består af seks dimensioner: Sikkerhed, forretningsunderstøttelse, teknisk tilstand, dokumentation og viden, økonomi samt kontrakter og sourcing. Med afsæt i disse skal de statslige myndigheder kortlægge deres it-systemportefølje og identificere de udfordringer, de står overfor. Herefter skal myndighederne udarbejde en handlingsplan for, hvordan udfordringerne kan adresseres.

Der er lagt op til, at ledelsen skal forholde sig aktivt til kortlægningen, fortæller Rikke Hougaard Zeberg, der er direktør i Digitaliseringsstyrelsen:

”Fokus på it skal løftes op på ledelsesgangen, og de seks dimensioner dækker over de områder, som vi mener, topledelsen skal have fokus på. De er udvalgt for at sikre, at man kommer hele vejen rundt om de udfordringer, vi ser i staten,” siger hun.

Behov for bedre vedligeholdelse
I takt med at Danmark bliver stadig mere digitaliseret, anses it i dag for at være kritisk infrastruktur på linje med veje og elektricitet. Det stiller store krav til, at it-systemerne løbende udvikles og vedligeholdes, påpeger Rikke Hougaard Zeberg.

Men regeringens seneste kasseeftersyn har vist, at flere kritiske it-systemer ikke er tilstrækkeligt opdaterede.

LÆS OGSÅ: Ny model for porteføljestyring skal sikre bedre greb om statens it-systemer

”Store og væsentlige systemer har ikke været tilstrækkeligt vedligeholdt i rigtigt mange år, og vi står derfor over for nogle svære it-projekter, når de skal genoprettes. Vi har et efterslæb, der skal indhentes. Strategien hjælper med at systematisere dét arbejde,” siger Hougaard Rikke Zeberg.

Kasseeftersynet viser desuden, at der årligt bruges omkring syv mia. kr. på it i staten. Det tal forventes at stige yderligere i takt med, at digitalisering og it bliver en større og større del af myndighedernes opgaveløsning, påpeger Rikke Zeberg.

”Vi skal ikke bruge færre penge, men de penge vi bruger, skal bruges strategisk rigtigt. Der er ikke særlig stor gennemsigtighed i forhold til, hvad vi egentlig bruger pengene på, og hvordan det står til med hele porteføljen af it-systemer. Derfor sætter vi nu fokus på selve vedligeholdelsen og driften, som ikke har haft tilstrækkelig bevågenhed fra ledelsens side igennem rigtig mange år,” siger hun.

Nyt it-råd til sparring
Myndighedernes handlingsplaner skal løbende gennemgå et review hos det nye ’It-råd’.

Rådet er en udvidelse af It-projektrådet, som hidtil har haft fokus på it-projekter i staten.

Statens It-råd

It-rådet er en udvidelse af Statens It-projektråd og er sat i verden for at lave reviews af myndighedernes it-handlingsplaner. Der skal laves review hvert tredje år, og på baggrund heraf vil It-rådet komme med anbefalinger til myndighedernes fremadrettede arbejde med deres it-systemporteføljer samt offentliggøre en samlet statusrapport årligt.

Fremover kommer der fokus på hele it-driften og -vedligeholdelsen, når myndighedernes handlingsplaner gennemgås. I den forbindelse understreger Rikke Hougaard Zeberg, at der ikke er tale om en eksamen, men derimod en sparring til topledelsen omkring, hvor det går godt, og hvor der er mulighed for forbedring.

LÆS OGSÅ: Embedsmænd skal vende sig til nye digitale kollegaer

Det kræver ikke nogen særlige forudsætninger at komme i gang med kortlægningen af it-systemerne. Ifølge Rikke Hougaard Zeberg er ressourcerne allerede til stede i it-afdelingerne, og i stedet for at hyre hjælp udefra er det vigtigt, at myndighederne selv tager ejerskab over processen og bygger kompetencerne op indefra, understreger hun.

Modellen for porteføljestyring af statslige it-systemer er den første del af statens nye strategi for it-styring i staten, og Digitaliseringsstyrelsen vil løbende rulle de øvrige dele ud frem mod 2020.

LÆS OGSÅ: Embedsmænd skal vende sig til nye digitale kollegaer

LÆS OGSÅ: Robotter og algoritmer tager livtag med sagspuklen i Skatteankestyrelsen

LÆS OGSÅ: Moderniseringsstyrelsen: Vi er på vej mod meningsfuld resultatstyring

Har du kommentarer til artiklen, eller har du ideer til andre emner, som vi bør behandle på Public Perspectives? Send os en mail her.