Sikkerhedskonsulenter sidder klar, når unge trues i æresrelaterede konflikter

Med et nyt tilbud kan landets kommuner få støtte til at håndtere æresrelaterede sager, hvor der er risiko for vold og dødstrusler. Seks sikkerhedskonsulenter er trænet til at vurdere risikoen og opretholde sikkerheden for de unge.
Michel Bloch Andersen
Deloitte

Med et nyt tilbud kan landets kommuner få støtte til at håndtere æresrelaterede sager, hvor der er risiko for vold og dødstrusler. Seks sikkerhedskonsulenter er trænet til at vurdere risikoen og opretholde sikkerheden for de unge.

Sikkerhedskonsulenten Joakim
Joakim er 41 år og bor i København. Han arbejder som sikkerhedskonsulent i Region Hovedstaden og har en uddannelsesmæssig baggrund som international socialrådgiver med en kandidat i udvikling og internationale forhold. Han har mange års erfaring fra socialområdet og har tidligere arbejdet i bl.a. Frederiksberg Kommune, Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og senest i den sociale døgnvagt i Københavns Kommune.

Joakim har en oprevet stemme i røret. Den tilhører en ung pige, der for få timer siden blev truet med en kniv af sin familie. De mener, hun har forelsket sig i den forkerte. Nu er hun stukket af og har via sin sagsbehandler taget kontakt til Joakim for at få hjælp. Han er sikkerhedskonsulent og særligt uddannet i at håndtere æresrelaterede konflikter. Med rolig stemme spørger han, hvor pigen befinder sig. Han skal være helt sikker på, at hun ikke er i fare.

”Det er voldsomt at blive ringet op af en ung pige, som befinder sig i en familiebegivenhed, der eskalerer så kraftigt, at hun er truet på livet af sin egen familie,” siger Joakim, der af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan dele sit efternavn.

LÆS OGSÅ: Kommuner forebygger radikalisering med nyt koncept

Fakta om ordningen
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har i samarbejde med Deloitte igangsat en frivillig sikkerhedskonsulentordning for borgere, der er udsatte for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Som et gratis tilbud til kommunerne står de seks sikkerhedskonsulenter til rådighed med juridisk vejledning og risikovurderinger i de enkelte sager. Sikkerhedskonsulenterne er lokalt forankret i København, Odense og Aarhus Kommuner, men fungerer som et nationalt team og kan behandle både egne sager såvel som sager fra andre kommuner. Deloitte har udviklet modellen for sikkerhedskonsulentordningen og bidrager efter lanceringen løbende med sparring, tilsyn og vidensdeling.

Telefonopkaldet er et eksempel på en af de mange sager, der er blevet behandlet siden maj 2018, da den nationale sikkerhedskonsulentordning blev sat i værk.

Ordningen er en del af regeringens handleplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Erfaringer fra lignende sager har vist, at sagsbehandlere og borgerne kan have svært ved at opretholde sikkerheden, mens konflikterne står på. Derfor er sikkerhedskonsulenterne et tilbud til kommunerne om at støtte sagsbehandlerne og mindske risikoen for, at borgeren opsøges, chikaneres eller trues med vold og repressalier.

Svært at opretholde sikkerhed
Sagerne, som Joakim og de fem andre sikkerhedskonsulenter sidder med, spænder fra tvangsægteskaber og dobbeltidentitet til homoseksualitet og genopdragelsesrejser.

”Det er komplekse sager uden entydige løsninger. Derfor er det vigtigt at få lavet nogle risikoscenarier for at skabe sikkerhed,” siger Joakim.

LÆS OGSÅ: Cheføkonom: Udvikling af kompetencer skal styrke sammenhængskraften

Han ser først og fremmest på normerne og værdierne i familien. Alders- og kønshierarkiet har stor betydning for den unges sikkerhed, ligesom familiens opfattelse af ære. Og så er det selvfølgelig vigtigt at se på den unges egne ressourcer, fortæller han:

”Der kan være psykosociale eller misbrugsrelaterede problemer. Men det kan også være, at den unge er god til at søge hjælp og passe på sin egen sikkerhed ved ikke at oplyse sin familie, hvor han eller hun befinder sig. Så er risikoen mindre.”

Hvad er ’æresrelaterede konflikter’?

I serviceloven defineres en æresrelateret konflikt som ”en konflikt, der knytter sig til opfattelsen i en familie af, at et familiemedlem har krænket familiens ære. Æren er tæt knyttet til den unges (kvindes) seksualitet, som skal kontrolleres, så den unge bevarer sin ærbarhed. En krænkelse af familiens ære kan f.eks. opstå i tilfælde, hvor et familiemedlem har en kæreste, har sex uden for ægteskab eller har valgt en ægtefælle mod familiens ønske m.v. Æreskodekset gælder kun i nogle familier, og det er ikke knyttet til bestemte religioner eller kulturer.”

Sagsbehandlere får støtte
På baggrund af risikovurderingerne bliver sagsbehandlerne rådgivet i, hvordan de skal behandle sagen, og hvilke juridiske handlemuligheder de har.
Det er der stort behov for, mener Karin Ingemann, kontorchef hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der er ansvarlig for at drive sikkerhedskonsulentordningen.

”Vi har startet ordningen, fordi vi har spottet en del sikkerhedsbrud i de sager, vi hører om fra safehouses rundt om i landet. Det er enormt vigtigt at få tydeliggjort, at disse sager ikke er som andre anbringelsessager, og at der er særlige sikkerhedsforanstaltninger at tage højde for,” siger hun.

Sikkerhedskonsulenternes uddannelse

De seks sikkerhedskonsulenter er blevet undervist i risikovurderingsværtøjet ’Patriark’, der minder om de risikovurderinger, politiet anvender. Uddannelseskonceptet er udviklet af Deloitte, og sikkerhedskonsulenterne er særligt trænet i at kortlægge sagens omfang samt de juridiske handlemuligheder. De anvender desuden metoder fra det socialfaglige arbejde.

Stor efterspørgsel blandt kommunerne
Siden ordningen trådte i kraft, er der registreret 150 æresrelaterede sager, som sikkerhedskonsulenterne har håndteret. Det vidner om, at kommunerne har taget godt imod ordningen, påpeger Karin Ingemann.

LÆS OGSÅ: Håndbog i æresrelaterede konflikter

”Vi havde aldrig troet, at der ville være så mange sager allerede. Det er fantastisk flot, hvordan sikkerhedskonsulenterne på kort tid har gjort sig så interessante for deres kolleger i andre kommuner,” siger hun og tilføjer:

”Der er meget fokus på det æresrelaterede område ude i kommunerne. Der er ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at se flere af denne type sager i fremtiden. Derfor er målet, at sagerne bliver håndteret uden sikkerhedsbrist. Heldigvis bliver kommunerne hele tiden klogere i takt med, at de taler med sikkerhedskonsulenterne.”

Tilbuddet om rådgivning fra sikkerhedskonsulenterne er foreløbigt en testordning, der løber frem til 2020.