StyringsAgenda 2019: Ledelse er det vigtigste værktøj for forandring

Michel Bloch
Redaktionen

Agile og motiverende ledere skal styre Danmark igennem store forandringer såsom den grønne omstilling. Det var budskabet på dette års StyringsAgenda.

Ledelse er det vigtigste styringsværktøj, offentlige ledere kan trække på i disse år, hvor store forandringer såsom grøn omstilling og digital transformation præger dagsordenen.
Sådan lød konklusionen på dette års styringskonference, ’StyringsAgenda’, som Djøf, Nordisk Administrativt Forbund og Deloitte står bag.

Blandt paneldeltagerne var Kristoffer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen, der står i spidsen for at styre Danmark igennem den grønne omstilling på energiområdet. Han er ikke i tvivl om, at forandringsparathed er afgørende for at nå i mål med projektet.

”Når man har med store forandringer at gøre, er det vigtigt at tænke ud af den systemboks, vi embedsmænd og djøf’ere tit falder ned i med nye love, vejledninger og bekendtgørelser. Grøn omstilling er en enorm forandring, og hvis vi skal lykkes, er vi nødt til at kigge på det bredere billede, blandt andet på folks adfærd og mindset,” siger han.

Hidtil har den grønne omstilling i høj grad handlet om overgangen fra kul til vedvarende energi. Men frem mod 2030 kommer Energistyrelsen til at tage fat på områder, der går tættere på borgernes adfærd, fortæller Kristoffer Böttzauw:

”Den grønne omstilling kommer i højere grad til at handle om den måde vi lever på, transporterer os på og spiser på. Dette er en langt mere omfattende opgave end det, vi hidtil har været igennem, og her bliver forandringsledelse afgørende for at komme hele vejen rundt,” siger han.

Læs også: Ny rapport stiller skarpt på fremtidens velfærdsstat

Men det kan Energistyrelsen ikke klare alene, tilføjer Kristoffer Böttzauw.

”Vi er nødt til at have virksomheder, kommuner og organisationer med. Heldigvis ser jeg mange private virksomheder, der rykker rigtigt hurtigt i forhold til at finde løsninger på den grønne omstilling disse år. Jeg tror, det handler om, at vi fra den offentlige sektors side skal turde hægte os på dem, i stedet for at tro, det er os, der skal trække alle mulige andre.”

Agilitet og faglig viden
Forandringsledelse er på dagsordenen flere steder i den offentlige sektor. Det er en kernedisciplin for at løse nogle af de udfordringer, de danske styrelser og departementer står overfor. Det gælder for eksempel for dansk politi, fortæller koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet, Thomas Østrup Møller.

”En af de væsentligste styringsmæssige udfordringer, vi står overfor i øjeblikket, handler om at håndtere det stigende forventningspres, der er til politiets arbejde,” fortalte han under sit oplæg på ’StyringsAgenda’.

Læs også artiklen om sidste års StyringsAgenda

”Alle har en holdning til politiet, og derfor handler det for os om at opbygge et apparat, der er så agilt, at det kan rumme alle disse holdninger.”

Det kræver først og fremmest stor forståelse for betjentenes faglighed, påpegede Thomas Østrup Møller.

”Ellers kan det blive meget svært at skabe forandringer i en kultur, der i høj grad bygger på fagligheden.”

(T.v.) Helene B. Rasmussen, direktør, social og sundhed i Gentofte Kommune (T.h.) Laila Reenberg, direktør, Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Forståelse for medarbejderne og organisationen som helhed var også en vigtig pointe i oplægget fra Laila Reenberg, direktør for Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

”Vi opererer i en tid, hvor der skæres på midlerne og samtidig stilles højere krav, så vi er nødt til at finde en måde at levere den samme kvalitet til færre ressourcer. Derfor har vi introduceret mere traditionel selvledelse og udstukket en overordnet strategisk retning at lede ud fra. For i sidste ende er det medarbejderne, der skal være med til sikre dette, for de er eksperterne,” sagde hun og tilføjede:

”Som leder er det i den forbindelse vigtigt at kende butikken godt nok til, at man er i stand til at give medarbejderne det mod- og medspil, der skal til for hele tiden at videreudvikle driften og kvaliteten.”

Motivation og klare mål
Men hvordan får man medarbejderne til at yde deres allerbedste? Det satte Agnete Gersing, departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet, fokus på i en debat med temaet ’motiverende ledelse’.

”Man skal først og fremmest gøre sig klart, hvad man er sat i verden for som myndighed. Hvad er kerneopgaven? Og så skal man sætte nogle klare mål, både kortsigtet og langsigtet, der skal sikre, at man opfylder denne rolle,” fortalte hun.

Mål er med til at sikre, at den enkelte medarbejder ved nøjagtigt, hvad han eller hun skal gøre for at lykkes. Det skaber en klar retning og er med til at gøre arbejdet meningsfyldt for den enkelte, påpegede Agnete Gersing. Og selvom motiverende ledelse ikke er en ny opfindelse, er det i høj grad aktuelt i den offentlige sektor netop nu.

Læs også: “Udfordringen er at få medarbejderne med om bord”

”I takt med at kompleksiteten stiger i samfundet, bliver motiverende ledelse også mere aktuelt – og mere udfordrende – at praktisere. Det allervigtigste er i mine øjne de personlige kompetencer. Al ledelse handler om mennesker, og det er afgørende at kunne sætte sig ind i den enkelte medarbejders situation for at få ham eller hende til at yde sit bedste,” fortalte Agnete Gersing og tilføjede:

”Man skal være dygtig til at anerkende medarbejdernes indsats, også selvom de ikke når helt i mål. Det er også ekstremt vigtigt at skabe tillid, så man kan tale åbent om tingene – også det, der går galt – og så medarbejderne tør at spørge om hjælp.”

(T.v.) Hans Engel, moderator, (Midt) Agnete Gersing, departementschef, Uddannelses- og Forskningsministeriet, (T.h.) Anette Hummelshøj, direktør, Familieretshuset.

Styring er fortsat aktuelt
Styring har været en fast del af den politiske dagsorden i mange år, og siden 2014 har Deloitte sat fokus på de aktuelle styringsmæssige udfordringer på Styrings Agenda sammen med Djøf og Nordisk Administrativt Forbund.

De seneste år har ledelse været et centralt tema, og det bliver fortsat aktuelt for den offentlige sektor de kommende, lød budskabet fra Martin Præstegaard, tidligere departementschef i Finansministeriet.

”Mit råd til offentlige ledere at udfordre alle begrænsninger for lokal styring, de eventuelt måtte støde på. Der er mange myter om central styring, og min erfaring er, at der er langt fra myter til virkelighed. De offentlige ledere kan meget mere, end de tror,” afsluttede han.