Konsulenter hacker Københavns Kommune: Sådan bruger I jeres data optimalt

Michel Bloch Buch-Larsen
Michel Bloch Buch-Larsen

Landets skarpeste BI-hjerner var samlet, da socialborgmester Mia Nyegaard inviterede til hackathon for at finde nye måder at udnytte Socialforvaltningens data på, til gavn for hele samfundet.

”Tak, fordi I er mødt op for at gøre hverdagen lettere for vores borgere og medarbejdere,” siger borgmester Mia Nyegaard fra scenen i Koncern-it. Her har hun samlet landets skarpeste konsulenthjerner til et hackathon.

Målet er at knække koden til, hvordan Socialforvaltningen kan bruge sine data klogere og bedre til gavn for de 50.000 københavnere, der er i direkte kontakt med forvaltningen.

”Jeg har stor tiltro til, at I kan hjælpe os med at blive bedre til at bruge data til at hjælpe borgerne bedst muligt,” siger Mia Nyegaard og uddyber:

”Jeg håber, at I kommer frem til nogle virkeligt gode BI-løsninger, som kan hjælpe os med at se nogle sammenhænge, vi ikke selv kan se, f.eks. i vores sygefraværsdata,” fortsætter hun.

”Vi skal starte et sted, – og nu starter vi her i dag.”

Deltagerne

Konsulenthusene Deloitte, Implement, Next Agenda og Netcompany deltog ved Socialforvaltningens hackathon d. 19. februar, som var faciliteret af Koncern-it, Happy42 og Microsoft.

Masser af data til rådighed
Et hackathon er en innovationsdag, hvor deltagerne stilles overfor nogle udfordringer, som de skal løse på tid og præsentere for et panel. Dagens panel består af socialborgmesteren og forvaltningens ledere. Det er netop dem, som står med udfordringen.

Kommunens ledelse svømmer nemlig i data, men har ikke tid og optimale redskaber til at danne sig et samlet overblik over kvaliteten af dem. Det fortæller digitaliseringschef Ida Corydon.

Læs også: Data bliver afgørende for fremtidens kontrol og tilsyn

”Vores aktuelle brug af data udfordres af organisationens størrelse og af ledelsens travle hverdag, hvor der er mange bolde i luften. Endelig er vi udfordret af, at vi har rigtigt mange datakilder, der leverer data med forskellig kadence og via forskellige platforme.”

Mange af dataene kommer fra Socialforvaltningens BI-platforme, der løbende samler rapporter, som hjælper lederne med at følge udviklingen på udvalgte nøgletal, for eksempel for økonomien, sygefraværet og personaleomsætningen. Men det kan være svært at fortolke og forstå disse data, forklarer Ida Corydon.

”Det kræver tid og kompetencer, og somme tider er der brug for nye inputs udefra. Derfor er dagens udfordring at hjælpe lederne til at kunne bruge de data bedre, som forvaltningen har til rådighed. Det vil give et bedre overblik over kvaliteten på tværs af forvaltningens tilbud og gøre det muligt at opdage de tilbud, som har behov for en ekstra indsats.”

Arbejdshandskerne på
Et af de teams, der har kastet sig over dagens udfordring, er Deloittes konsulenter Kathrine Jørgensen, Amalie Holsøe, Thomas Ødegaard, Kenneth Kongstad og Line Bachmann Lund. Teamet har tre timer til at tegne og forme sig frem til en kreativ løsning, der i princippet kan implementeres fra i morgen.

Mikael Skov Mikkelsen, der er partner i Deloitte, er ansvarlig for teamet. Han er begejstret for hackathon-metoden, der giver hurtige, konkrete løsninger.

”Det er en ny måde at samarbejde med virksomheder på, der hurtigt giver nye indsigter og løsninger, som forvaltningen kan arbejde videre med,” siger han.

Disse data havde deltagerne til rådighed
  • Organisationshierarki – kobling af data mellem enheder
  • Brugertilfredshedsundersøgelse (BTU)
  • Scoringer hentet fra Socialtilsynets rapporter
  • Sygefravær
  • Personaleomsætning
  • Deskriptive variable

Data og teknologi skal give mening
Socialborgmester Mia Nyegaard er selv idémageren bag dagens hackathon. Hun er, med sine egne ord, ret tech-begejstret. Men kun så længe, at teknologien er med til at løse rigtige problemer. Den tilgang har hun bragt med sig ind på Københavns Rådhus, hvor man nu – i anonymiseret form – åbner kommunens data op for eksterne virksomheder.

Det skal også være med til at løse en anden presserende udfordring. Nemlig den, at socialområdet er under et økonomisk pres, som kun bliver større i de kommende år.

Læs også: Samfundets store udfordringer kræver fælles løsninger

”I kommunerne oplever vi, at stadigt flere borgere har brug for hjælp. Desværre er pengene ikke fulgt med, og i hele landet har man svært ved at få budgetterne på socialområdet til at hænge sammen. Mit håb er, at vores data kan hjælpe os med at bruge pengene bedre og gøre tingene smartere,” siger hun og tilføjer:

”Vi skal gøre det bedre for borgerne, men vi skal også gøre det, så pengene strækker længst muligt. Her, mener jeg, at tech-vejen er en vigtig vej at gå.”